Osm milionů korun na ozdravné pobyty pro děti z Ostravy má být pouze prvním článkem řetězce

Ostrava poskytla ze svého rozpočtu 8 milionů korun na ozdravné pobyty dětí, které jsou ohroženy znečištěním ovzduší. Peníze jsou připraveny ve speciálním městském fondu, konkrétně Fondu pro děti ohrožené znečištěním ovzduší. Odtud jsou finance následně poskytovány školám. Protože jsou současné požadavky škol vůči prozatímním financím na fondu více než dvojnásobné (školy žádají zhruba 17,5 milionu korun), rozhodlo se město oslovit největší ostravské firmy s žádostí o finanční příspěvek.

Fond byl Zastupitelstvem města Ostravy zřízen v roce 2010 a je určen k hrazení ozdravných pobytů dětí. Pobyty probíhají od začátku listopadu do konce dubna. Mimo města mohou do fondu přispívat komerční subjekty, ale i jednotlivé fyzické osoby. Ostravský primátor Petr Kajnar věří, že se k 8 milionům z městského rozpočtu podaří získat alespoň další 4 miliony od velkých firem.

Primátor prostřednictvím svého náměstka Dalibora Madeje se již obrátil na průmyslové podniky, velké zaměstnavatele, ale také největší znečišťovatele, aby na ozdravné pobyty přispěli. V předchozích letech byly příjmy od velkých společností významné, postupem času se však začaly vytrácet. Mnohé společnosti si zřídily vlastní nadace a prostřednictvím nich poté finance na různorodé aktivity rozdělovaly. Ostravská radnice prozatím na odpovědi od oslovených firem čeká. Doufá, že zmiňovaných 8 milionů nezůstane ve fondu osamoceno.

Zdroj: http://ostrava.idnes.cz/miliony-na-ozdravne-pobyty-deti-dai-/ostrava-zpravy.aspx?c=A140724_2084818_ostrava-zpravy_kol

Autor článku

Michaela Gáliková