Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Na západě Čech obnovili zaniklé rybníky. Pomohou návratu vzácných druhů zvířat

Zdroj fotografií: Jana Rolková

Jak napomoci zadržet vodu v krajině a podpořit tak návrat vzácných druhů zvířat do české přírody? Agentura ochrany přírody a krajiny (AOPK) na začátku října představila obnovenou soustavu téměř zaniklých rybníků mezi Františkovými lázněmi a Skalnou v Karlovarském kraji. Projekt může sloužit jako inspirace v dalších místech České republiky.

Cílem projektu, na kterém organizace spolupracovala se Správou chráněné krajinné oblasti Slavkovský les, bylo obnovit prostředí pro místní chráněné druhy. Díky nim bylo místo zařazeno mezi evropsky významné lokality. „Jde o jeden z nejrozsáhlejších realizovaných projektů na podporu a zlepšení stavu mokřadních ekosystémů rybníků v Karlovarském kraji vůbec,” uvedl ředitel Správy CHKO Slavkovský les Jindřich Horáček.

Byla obnovena soustava čtyř stávajících zazemňujících se rybníků a jednoho několik let vypuštěného a také opravena dvě průtočná zařízení mezi jednotlivými rybníky. Navíc bylo nutné ještě zpevnit přístupové cesty a zhotovit vstupy k některým prakticky již nezpřístupněným rybníkům,” doplnil Horáček.

V přírodní rezervaci se vyskytuje vzácné vodní ptactvo, jako je potápka malá či kopřivka obecná, nebo řada obojživelníků, jako například čolek horský, obecný i velký, blatnice skvrnitá, ropucha obecná či rosnička zelená. Roste tam i chráněná květena vachta trojlistá, prstnatec májový nebo klikva bahenní.

Související články

Zaručeně zlepší den

Tito opeřenci navštěvují česká krmítka nejčastěji. Známe výsledky ptačího sčítání

První domácí vodíková baterie zásobí domácnost obnovitelnou energií. Zvládne až dva dny bez proudu

Houby jako nevídaní pomocníci. Nový objev potvrdil jejich výjimečnost

S rakovinou lze účinně bojovat. Nové očkování zlikviduje kožní nádory