Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Lidská populace: Co číslo prozrazuje o životě na Zemi

Ilustrační foto: Pixabay

Světová populace je celkový počet lidí žijících na Zemi v daném okamžiku. Pochopení velikosti a složení počtu lidí na planetě je nezbytné pro celou řadu účelů. Týká se to plánování budoucnosti, pochopení sociálních a ekonomických trendů i řešení environmentálních problémů. O čem všem hodnota vypovídá, píše server Interesting Engineering.

Kolik lidí je momentálně na světě?

V listopadu 2022 dosáhla světová populace počtu osmi miliard. Je obtížné určit přesný počet lidí na světě v daném okamžiku, protože velikost populace v kterékoli dané zemi se neustále mění v důsledku narození, úmrtí a migrace.

Co je globální míra růstu populace?

Globální tempo růstu populace je rychlost, s jakou se populace Země zvyšuje nebo snižuje za dané období. Míra růstu populace se obvykle měří jako procentuální změna velikosti populace za určité období, jako je rok nebo desetiletí. Za posledních 50 let se míra růstu celosvětové populace snížila z přibližně 2 procent na méně než 1,0 procenta ročně. Je to způsobeno různými faktory, mimo jiné klesající porodností a vyšší úmrtností v důsledku stárnoucí populace. Některé studie naznačují, že na tom může mít podíl také pandemie Covid-19.

Očekává se však, že populace Země v příštích letech stále poroste, i když pomaleji než v minulosti.

Jaké jsou budoucí projekce globální populace?

Existují na to různé pohledy. Je však obtížné dělat přesné předpovědi, protože růst populace je ovlivněn mnoha faktory, jako je míra porodnosti, úmrtnost a migrační vzorce, které se mohou v průběhu času měnit. Podle nejnovějších populačních projekcí OSN se očekává, že světová populace dosáhne 9,7 miliardy do roku 2050 a 10,4 miliardy do roku 2100. Tyto projekce jsou založeny na předpokladech o budoucích statistikách týkající se plodnosti, úmrtnosti a migrace.

Jak dlouho jsou lidé na Zemi?

Předpokládá se, že asi před 300 000 lety se nejstarší lidé, známí jako Homo sapiens, odchýlili od svých (hominidních) předků. Jednalo se o lovce nebo sběrače, kteří žili v malých skupinách. V průběhu historie se lidé dále vyvíjeli, i ve vztahu k prostředí, ve kterém žili.

Dokázali jsme vyvinout složité společnosti a kultury a dosáhli významného pokroku ve vědě, technologii a dalších oblastech.

Kolik lidí kdy žilo na Zemi?

Odhaduje se, že kumulativní počet lidí, kteří se kdy na Zemi objevili, je kolem 106 miliard. Tento odhad je založen na vzorcích růstu populace a dalších historických a demografických údajích. Některé další odhady uvádějí čísla mezi 45 až 125 miliard. Ale většina odhadů se shodne na výsledku pohybujícím se mezi 90 a 110 miliardami lidí.

Kolik lidí se každý den narodí?

Znát přesný počet lidí narozených každý den je komplikované, protože údaje o populaci jsou často shromažďovány a vykazovány na národní nebo regionální úrovni spíše než na denní bázi.

Odhaduje se však, že na celém světě se každý den narodí asi 385 000 dětí. Toto číslo se může den ode dne a region od regionu lišit v závislosti na různých faktorech. Co se výhledu do budoucnosti týče, očekává se, že následujících 50 let, tedy mezi lety 2020 a 2070, toto číslo zůstane stabilní. Poté je očekáván pokles, a to mezi lety 2070 a 2100 na přibližně 356 000.

Kolik lidí ročně zemře?

Je stejně obtížné uvést i přesné číslo, kolik lidí ročně zemře, protože počet úmrtí se může rok od roku a místo od místa výrazně lišit. Ale podle informací z Our World Data bylo v roce 2022 celosvětově zaznamenáno 67,1 milionu úmrtí. Toto číslo zahrnuje všechna úmrtí včetně přirozených příčin (například nemoci nebo stáří) a vnějších příčin (například nehody nebo násilí).

Lidská populace Země závěrem

Závěrem lze říci, že počet obyvatel Země je neustále se měnící a dynamický údaj ovlivněný řadou faktorů, jako je míra porodnosti, úmrtnost a migrační vzorce. Zatímco se očekává, že celosvětová populace bude v nadcházejících letech nadále růst, tempo růstu populace v posledních desetiletích klesá v důsledku zvyšující se průměrné délky života a snižující se míry porodnosti.

Pozornost věnovaná počtu lidské populace je zásadní pro plánování budoucnosti a řešení globálních i místních problémů. I když existují určité předpoklady o budoucí velikosti světové populace, je obtížné dělat přesné předpovědi kvůli mnoha proměnným, které mohou čísla ovlivňovat.

Související články

Zaručeně zlepší den

Hvězda do sebe pohltila celou planetu. V budoucnu takto zanikne i Země

Virtuální realita z Česka má pomáhat při operacích mozku při vědomí

Po 70 letech se v Indii narodila mláďata geparda

Inteligentní drony, které najdou strom s kůrovcem, hasí požár nebo lokalizují raněné vytváří na FEL ČVUT

Inspirativní rozhovor

Amputací nohy život nekončí, říká plavkyně Věra Závorková

Amputací nohy život nekončí, říká plavkyně Věra Závorková

Ve 13 letech jí lékaři diagnostikovali nádor v koleni, následná léčba včetně chemoterapie ovšem nepomohla, a tak musela podstoupit amputaci. I přes to se Věrka nevzdává a vyhrává jednu medaili za druhou. Jejím snem je paralympiáda.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Jak pracovat se svými pocity? Moudrost cítění propojuje psychologii s buddhismem

Inspirace z knihovny: Jak pracovat se svými pocity? Moudrost cítění propojuje psychologii s buddhismem

Pocity v našich životech mají nezastupitelnou roli, přičemž se pravděpodobně jedná o nejsilnější…