Lékaři z brněnské nemocnice poprvé voperovali ušní implantát do lebky dítěte

Zdroj fotografie: fnbrno.cz

Nově se v České republice zavádí dětem speciální ušní implantát BONEBRIDGE, novinku oznámila 25. dubna brněnská Dětská nemocnice. Na Klinice dětské otorinolaryngologie FN Brno a LF MU provedli operaci ušního implantátu pro kostní vedení u čtyř dětských pacientů. Další operace jsou už naplánovány do budoucna.

Implantát je určený pro pacienty s převodní nebo smíšenou nedoslýchavostí, u dětí je to nejčastěji pro ty s vrozenými vadami středního a zevního ucha. „Jedná se o pacienty s vrozeným chyběním ušního boltce nebo zvukovodu, s anomálií středoušních kůstek nebo o pacienty po operacích středního ucha, kde z nějakého důvodu není možná tradiční rekonstrukce sluchových kůstek,“ upřesnil přednosta kliniky Milan Urík.

Mezi výhody implantátu patří hlavně to, že je pod neporušenou kůží neviditelný, ve srovnání s jinými systémy u něj také hrozí pouze minimální nebezpečí podráždění kůže a nedoprovází jej komplikace s hojením. Při operaci se implantát fixuje do lůžka vyvrtaného v lebeční kosti za uchem. Po zahojení se zvnějšku za ucho přikládá procesor, který zachycené zvukové vlny z okolí mění na impulzy a přenáší je do implantátu. Vibrace se lebeční kostí šíří do vnitřního ucha, kde je sluchové buňky zaznamenají a pacienti mohou normálně slyšet.

Autor článku

Eva Krejčí