Léčba na míru? V novém biomedicínském centru žádný problém

Laboratoře Olgen, foto: Vladislav Galgonek, upol.cz

V Olomouci bylo otevřeno nové výzkumné centrum OLGEN, zaměřující se na oblast biomedicíny. Centrum usiluje o individualizaci diagnostického a léčebného procesu u každého pacienta. V České republice se jedná o netradiční spolupráci komerčního sektoru a dvou vysokých škol.

Individuální přístup a léčba na míru, sen každého pacienta, se v brzké budoucnosti stane skutečností. Alespoň co se týká některých nemocí. Nově otevřené výzkumné centrum Olomoucká genetika (OLGEN) se zaměřuje na biomedicínský výzkum. Jeho hlavním cílem je individualizovat pacientům na míru diagnostický a léčebný proces. Projekt je navíc v České republice ojedinělý i z hlediska netradiční spolupráce. Podílí se na něm totiž komerční sektor a dvě vysoké školy: Univerzita Palackého v Olomouci a Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava.

Centrum, jehož špičkové vybavení dosáhlo částky 90 milionů korun, se specializuje na imunitní systém a imunogenetiku u onemocnění pohybového aparátu, plicních chorob nebo hematologických zhoubných nádorů. Jedná se v podstatě o mezioborovou spolupráci více než 30 odborníků – lékařů, biologů a informatiků. Právě spolupráce s informatiky je přitom pro celý projekt klíčová, například analýzy DNA by totiž nebyly bez jejich zásadní podpory možné. Role informatiků je natolik důležitá, že děkan ostravské fakulty dokonce zvažuje otevření nového doktorského programu – bioinformatiky.

Na prvních tématech začali odborníci z OLGENu pracovat v předstihu již před více než rokem. V brzké době se tak očekává pokrok týkající se osteoartózy.

 

 

Veronika Steidlová Kordasová

Autor článku

Michaela Gáliková