Jihomoravané vybrali přes 800 tisíc korun na podporu hospiců

Diecézní charita Brno

Dobrý skutek, který vám doslova osladí život. Tak by se dal jednoduše vystihnout projekt Diecézní charity Brno s názvem Koláč pro hospic. Letošní již sedmnáctý ročník sbírky, kde lidé výměnou za příspěvek dostávají sladké koláče, se odehrál na Moravě ve středu 3. října. Přinesl s sebou rekordní vybranou částku – přes 820 tisíc korun.

„Výtěžek veřejné sbírky využijeme na provoz a vybavení našich hospiců. Prostředky pomohou zajistit provoz zejména mobilních služeb, které jsme založili již ve všech oblastech brněnské diecéze. Jsme velice rádi, že se letošní ročník setkal s tak velkou přízní veřejnosti,“ řekl ředitel Diecézní charity Brno Oldřich Haičman. Kromě Brna mohli lidé přispět třeba v Jihlavě, Třebíči, Břeclavi nebo i v Rajhradu. Právě poslední jmenovaný má na vybrané částce největší podíl. Rajhradu se podařilo vybrat celých 226 900 korun. Úplnou novinkou byla letos možnost přispět skrz bezkontaktní terminál, čehož lidé využili a věnovali tak přes 34 tisíc korun.

Kromě veřejných míst mohli přispět Moravané taky ve firmách. Do projektu se zapojilo třeba brněnské studio České televize nebo společnosti Kiwi a Hartmann. „Dárcům i partnerům, kteří s námi navázali spolupráci, srdečně děkujeme. Zájem lidí o sbírku vnímáme jako další z mnoha důkazů toho, že potřeba péče o nemocné a umírající pacienty stále narůstá,“ dodal Haičman.

Autor článku

Eva Krejčí