Energetickou spotřebu Portugalska poprvé pokryly obnovitelné zdroje

Zdroj fotografie: pexels.com

Minulý měsíc dosáhlo Portugalsko významného historického milníku. Energie vyprodukovaná obnovitelnými zdroji dosáhla v zemi na 103,6 procenta celostátní spotřeby. Jde o důkaz, že se jedná o životaschopný a dostatečný zdroj energie do budoucna.

K významnému úspěchu přispělo Portugalsku březnové počasí. To bylo totiž značně vlhké i větrné, umožnilo proto ve velkém využít jak větrné, tak vodní elektrárny. Jiné zdroje využila země jen občas, a to ve špičkách. Vodní elektrárny pokryly v březnu 55 procent spotřeby, větrné 42 procent.

Nejblíže čerstvému energetickému úspěchu bylo Portugalsko v roce 2014, kdy dosáhlo na 99,2 procenta spotřeby. Do budoucna by se ale o výjimečný moment jednat nemělo. Předpokládá se, že do roku 2040 bude možné zaručit pokrytí celoroční energetické spotřeby na pevninském Portugalsku právě z obnovitelných zdrojů.

Zdroj: independent.co.uk

Autor článku