Brno opět skrze dotace podpoří oživení nábřeží zdejších řek

Zdroj fotografie: brno.cz

Občané a spolky v Brně mají opět možnost získat od města finanční příspěvek na úpravu zdejších říčních nábřeží. Cílem je nejen místa oživit, ale i získat zájem občanů o jejich podobu.

„Chceme motivovat Brňany k zájmu o své nejbližší okolí a prostřednictvím podpory místních spolků pomáhat vytvářet atraktivní a živá nábřeží,“ uvedl k dotačnímu programu náměstek primátora Martin Ander. Podpořeny budou třeba projekty, které usilují o návrat společenského života zpět k řekám a také cíleně zdůrazňují jejich přírodní a ekologickou hodnotu.

Důraz se klade i na zapojení širší veřejnosti v rámci příprav či realizace projektu. Program se uskutečnil i letos, kdy město obdrželo celkem 5 žádostí, v rámci kterých rozdělilo přes milion korun.

Autor článku

Kristýna Motlová