Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Záchrana perlorodek v českých tocích. Návrat původních druhů usnadní speciální konstrukce

Mechanická bariéra na finálním profilu na Pěkné. Foto: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Řízená změna migrace ryb zlepší stav chráněných biotopů na Šumavě. Nad Údolní nádrží Lipno vyroste mobilní konstrukce, která omezí nežádoucí tah ryb z nádrže do horní Vltavy. Pomůže to zejména kriticky ohroženým perlorodkám říčním.

Speciální technické opatření nebude mít zásadní vliv na hydrologii toku, bude odolné nepříznivým podmínkám, jako jsou například povodně nebo ledochody, a navíc bude mobilní. Neomezí například ani vodáky při splouvání Vltavy. Umožní však rozvoj původní rybí obsádky. „V horní Vltavě se tím zlepší podmínky pro rozmnožování například perlorodky říční. Perlorodka je v některých zemích již zcela vyhubena, u nás se jedná o kriticky ohrožený druh,“ upozornil Petr Konvalinka, předseda Technologické agentury České republiky.

Technologie bude využitelná i na řadě dalších míst. Především tam, kde je vhodné odklonit migraci ryb, ale není možné pro tyto účely budovat pevné stavby. V některých lokalitách totiž nelze postavit standardní jezy vzhledem k ochraně daného území. Funkčnost zařízení a jeho vliv na vodní živočichy výzkumníci monitorují nejmodernějšími metodami, jako jsou akustika a telemetrie.

Testovací profil nad Lipnem na Ovesné. Foto: Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s.

Cílem je umístit překážku citlivě tak, aby se i nepůvodní druhy ryb, které osídlily nádrž, mohly úspěšně rozmnožovat,“ vysvětlil Milan Hladík, hlavní řešitel projektu ze společnosti Vodohospodářský rozvoj a výstavba a.s. Ten na projektu spolupracuje s Biologickým centrem Akademie věd České republiky a Českou zemědělskou univerzitou v Praze. Na konzultační úrovni se na něm podílejí i Správa Národního parku Šumava a Povodí Vltavy.

Finální podoba zařízení má být k dispozici v roce 2022. Své využití najde i na dalších přítocích do přehradních nádrží v České republice. Posloužit může i pro směrování migrujících ryb v řekách tak, aby nedošlo k jejich poškození v hydroelektrárnách.

Související články

Zaručeně zlepší den

Starat se o dítě se složitou minulostí je možné, ale vyžaduje to mnoho lásky a pevné postoje, říká Jana Vařechová Holoubková

Jak obyčejné české holky prorazily v profesionálním světě ženského hokeje

Sbohem, dluhy. Druhý ročník Milostivého léta pomůže dalším lidem s oddlužením

Jaká trasa je nejekologičtější? Mapy z dílny Google vám to prozradí

Inspirativní rozhovor

Dostala jsem druhou šanci žít. To je síla, která mě žene dál, říká dobrovolnice Monika Benešová

Dostala jsem druhou šanci žít. To je síla, která mě žene dál, říká dobrovolnice Monika Benešová

Přečtěte si rozhovor s Monikou Benešovou, která si díky odhodlání pomáhat druhým vysloužila ocenění Laskavec. Povídali jsme si o její cestě na Pacifické hřebenovce, o knize, kterou napsala i o tom, kde všude pomáhá jako dobrovolnice.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Kniha, která zaujala svět. Malý princ potěší i utěší

Inspirace z knihovny: Kniha, která zaujala svět. Malý princ potěší i utěší

Mám pro vás hádanku. Pochází z planetky B612, přeje si nakreslit beránka a už více než…