Výsadba ovocných stromů v krajině či přírodní zahrady. Jihočeská ratolest ukazuje, že ochrana přírody je aktuální téma

Ilustrační fotografie. Zdroj: Dollar Photo Club

Letošní ročník Jihočeské ratolesti jako každý rok vybral projekty a univerzitní práce, které znamenaly největší přínos pro ochranu životního prostředí. Porota soutěže, kterou pořádají Jihočeský kraj a síť Environmentálních center krasec, letos vybírala mezi třemi desítkami projektů a vysokoškolských prací. V letošním pátém ročníku porota nejvíce ocenila projekty zabývající se výsadbou ovocných stromů do krajiny či zvýšením povědomí o situaci obojživelníků.

V letošním ročníku se soutěžilo ve čtyřech kategoriích. V první kategorii mezi obcemi zvítězilo město Strakonice s neotřelým projektem Putování románovou krajinou 2013, který pro environmentální osvětu široké veřejnosti využil pasáže o významu krajiny a přírody v dílech slavných literátů spjatých s oblastí Prácheňska. V druhé kategorii Zelená škola získala vítězství ZŠ a MŠ Čestice s projektem Akce Žába, který se věnoval mimo jiné praktické ochraně migrujících žab.

Třetí kategorie se týkala neziskových organizací a vyhrálo ji občanské sdružení Přírodní zahrada s česko-rakouským projektem Přírodní zahrady bez hranic. V poslední, čtvrté kategorii byl za svou bakalářskou práci oceněn student Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity Marek Pazderník, jenž se věnoval odbourávání tenzidů z čisticích prostředků v kořenových čistírnách. Vítězové si kromě ocenění aktivity v oblasti ochrany životního prostředí převzali i finanční odměnu a byli podpořeni v pokračování této bohulibé činnosti.

Autor článku

Barbora Jahodová