Startuje projekt Daruj příběh. Vyléčení rakovinou v něm poskytují oporu a naději nemocným

Zdroj fotografie: Zuzana Wimmerová

Jaká může být větší podpora pro pacienty a jejich rodiny na dětské onkologii než příběhy těch, kteří dokázali tuto nemoc překonat a dodávají víru v uzdravení? Právě o předání takovéto zprávy se snaží projekt Daruj příběh i ty.

Spolek mladých lidí vyléčených z onkologické diagnózy nedávno rozjel nový projekt Daruj příběh i ty, který startuje na Klinice dětské onkologie v FN Brno. Cílem projektu je přinést naději a povzbuzení pro ty, kteří stále s onkologickou léčbou bojují. Zároveň si klade za cíl propojení světa léčených a vyléčených lidí k vzájemné podpoře.

Spolek Společně k úsměvu, jež za projektem stojí, vybízí a sbírá příběhy vyléčených mladých lidí, které šíří prostřednictvím webových stránek, sociálních sítí i na odděleních Kliniky dětské onkologie FN Brno. Do budoucna je projekt zaměřen také na blízké – rodiče, sourozence či kamarády léčených pacientů, kteří se v rámci onkologické léčby také dostávají do nové a náročné situace.

Autor článku

Barbora Jahodová