Program ochrany dudka chocholatého zaznamenal první úspěchy

Zdroj fotografie: Petr Suvorov

Zahnízděný pár a čtyři mláďata jsou prvním výsledkem programu brněnské zoo na ochranu dudka chocholatého. Ochranáři loni do přírody umístili patnáct dudníků, tedy speciálních budek, aby tento v Česku silně ohrožený druh zachránili.

„Dudky chocholaté jsme se rozhodli chránit, protože v České republice žije a hnízdí pouze sedmdesát až sto čtyřicet párů těchto opeřenců,” uvedl kurátor chovu ptáků Zoo Brno Petr Suvorov. Hlavní příčinou nízkého počtu dudků je ztráta přirozeného životního prostředí a nevhodné zemědělské hospodaření, které ptákům znemožňuje zisk potravy.

Dudci obývají otevřenou krajinu luk a pastvin se skupinami stromů nebo řidšími lesy, kde nacházejí dutiny ke hnízdění. Jejich zobák není uzpůsoben k tesání jako třeba u datla, musejí proto vyhledávat dutiny, které v krajině už jsou. Právě s tím se ochranáři dudkům rozhodli pomoci a vytipovali pět lokalit, do kterých umístili speciální budky. Kromě nových hnízdišť se program snaží zajistit v příslušných lokalitách i vyhovující prostředí.

Autor článku

Anna Silná