Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Pomozte chránit čápy, vyzývají ornitologové. Poradí, jak na to

Ilustrační foto: Pixabay

Jen v Česku hnízdí téměř osm set čapích rodin, každý rok se však mnozí z jejich členů potýkají s překážkami, které jim lidé svou činností připravují. Ačkoli se může zdát, že není v silách jednotlivců ptákům jakkoli pomoci, možností je několik. Kromě finančních darů na jejich záchranu může každý přispívat třeba také tím, že se bude zajímat o to, v jaké krajině ptáci žijí a jaké nástrahy na ně číhají.

Častou příčinou úmrtí těchto černobílých ptáků je střet s elektrickým vedením. Vůbec nejrizikovější jsou sloupy s vodorovnými konzolemi a třemi podpěrnými izolátory. Energetické společnosti sice nebezpečné úseky postupně zabezpečují, například nahrazováním sloupů konzolou s bidlem z nevodivého materiálu, jedná ale se o časově a finančně velmi náročný proces.

„Veřejnost může v této problematice významně pomoci sběrem dat o úmrtí ptáků a označováním rizikových elektrických sloupů a vodičů. Do faunistické databáze zaznamenávejte jakékoliv úhyny ptáků s co nejpřesnějšími údaji, jako jsou souřadnice a u nálezů pod elektrickým vedením číslo nejbližšího sloupu,“ poradila Karolína Mikslová z České společnosti ornitologické.

Zdravé životní prostředí je pro přežití čápů zásadní. Foto: Pixabay

Zdravá krajina je základ

Velmi důležité jsou pro čápy také jejich potravní stanoviště, jež tvoří hlavně pole, louky a mokřady. Vlivem změn zemědělské krajiny, jako je vznik velkých lánů polí, monokultur a používání množství chemických postřiků, však vhodných čapích lovišť ubývá. Přestože za stav krajiny je ve výsledku obvykle zodpovědný výhradně její majitel, k pozitivní změně může podporou ekologického zemědělství přispět kdokoli.

„K ochraně životního prostředí můžeme přispět nákupem přednostně českých bio potravin a pokud možno, tak podporou šetrně hospodařících zemědělců ve vašem okolí. A pokud jste na straně přírody, můžete napsat zprávu ministrovi zemědělství s požadavkem na schválení takové společné zemědělské politiky, která skutečně vezme v potaz přírodu a život v ní,“ dodala Mikslová.

Zdroj: birdlife.cz

Související články

Zaručeně zlepší den

Děsivé dýně i bez vyřezávání. Kalifornská farma je pěstuje ve formách s obličeji

Česká zmrzlina slaví mezinárodní úspěch. V evropské soutěži obsadila druhé místo

Známe příčinou neurodegenerativních onemocnění. Zjištění přináší naději na léčbu

Šťastny ať jsou všechny bytosti. Odkaz manželů Tomášových je stále živý

Inspirativní rozhovor

Mění životy starých, opuštěných či hendikepovaných psů.

Mění životy starých, opuštěných či hendikepovaných psů.

Přečtěte si rozhovor s Eliškou Vafkovou, zakladatelkou psího hospice Dejte nám šanci.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Mnich, který prodal své ferrari, vás vytrhne ze zběsilé jízdy životem

Inspirace z knihovny: Mnich, který prodal své ferrari, vás vytrhne ze zběsilé jízdy životem

Za peníze si štěstí nekoupíš. Pracovní úspěchy nepředčí rodinné zázemí. Radost se skrývá v …