Ostrava bojuje proti zbytečnému odpadu, otevře nové RE-USE centrum

Zdroj fotografií: ozoostrava.cz; Unsplash

Odpad nejen vytřídit, ale i zužitkovat to, co vlastně ještě odpadem není. Město Ostrava nezůstává jen u sloganů, ale podniká další kroky, aby na skládkách končilo odpadu co nejméně.

Ostravští zastupitelé se chystají ve spolupráci se společností OZO Ostrava otevřít nové RE-USE centrum, které umožní opakované použití věcí předčasně odložených do sběrných dvorů. Odpad už totiž za přispění četných informačních kampaní třídí 80 procent Ostravanů, některé z vyhozených věcí však ještě mohou znovu ožít.

V novém RE-USE centru bude možné věci nejen odložit, ale i získat ty starší, které již budou znovu funkční. Součástí by měla být i dílna pro drobné opravy, v níž se mohou realizovat kreativní lidé, kterým vlastní kutilský koutek chybí. OZO zde plánuje pořádat i workshopy pro zájemce o renovaci či up-cyklaci. Od roku 2016 pro podobné účely funguje i ostravská Fajna dílna.

Autor článku

Adéla Svobodová