Nový lék na rakovinu a další objevy přinesli laureáti České hlavy 2019

Zdroj fotografií: Česká hlava

Nemáme jen pověstné „zlaté české ručičky“, ale i hlavičky. Nejprestižnější národní cenu v oblasti vědy, výzkumu a inovací obdrželi čtyři vědci a jedna firma. Cena Česká hlava se předává v několika kategoriích již od roku 2002.

Laureátem hlavní ceny se stal egyptolog a archeolog Miroslav Bárta. V roce 2002 započal s českými výzkumy v Západní poušti v oáze Baharíja, o sedm let později založil české výzkumy v Súdánu, od roku 2011 je držitele koncese pro výzkum pyramidového pole v Abúsíru. Je dlouholetým ředitelem Českého egyptologického ústavu, má za sebou řadu archeologických objevů i publikací. Od jara vykonává funkci prorektora Univerzity Karlovy v Praze pro vnější vztahy. Vyučoval i v Německu a USA.

Egyptolog a archeolog Miroslav Bárta. Zdroj: České hlavy

Mezi další čtyři oceněné patří evoluční biolog Jan Brábek z Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy. Cenu získal za definování nové kategorie protinádorových léčiv, takzvaných migrastatik. S týmem navrhl migrastatickou terapii, což je zcela nový pilíř protinádorové léčby (vedle chirurgie, radioterapie, chemoterapie a imunoterapie) – jediný, který byl definován u nás v České republice.

Cenu za nejlepší výrobkovou nebo technologickou inovaci získala firma Ciur a.s. z Brandýsa nad Labem za svůj Substabit. Jedná se o výrobek z recyklovaných polymerů pro použití v asfaltových vozovkách.

Mojmír Urbánek ze společnosti Ciur. Zdroj: České hlavy

Cenu Doctorandus za technické vědy získal Vojtěch Mrázek z Vysokého učení technického v Brně. Mrázek se ve své disertační práci zabýval vpravením chyb do digitálních obvodů, k čemuž využil evoluční algoritmy, které upravují obvod tak, aby se postupně zlepšovaly jeho parametry, například spotřeba. Změny se provádí automaticky, s pomocí počítače a nemusí je manuálně zkoušet vývojář. Laureátem ceny Doctorandus za přírodní vědy se stal Daniel Bím z Ústavu fyzikální chemie Akademie věd ČR za výzkum aktivace vazeb mezi uhlíkem a vodíkem v organických sloučeninách.

Česká hlava je největší projekt pro rozvoj české vědecké a technické inteligence. Vznikl před 18 lety z iniciativy intelektuálů v čele s Arnoštem Lustigem a profesorem Antonínem Holým. Cílem bylo vytvořit projekt pro vědce a techniky, který by jim pomohl získat popularitu a prestiž.

Zdroj: ceskahlava.cz, novinky.cz

Autor článku

Gabriela Brázdová