Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Na polích u Prahy se bude hospodařit udržitelně. Přiláká to ptáky, doufají vědci

Ilustrační foto: Pexels

Pomůže změna hospodaření zlepšit stav ptactva? Na to se snaží přijít čeští ornitologové. Od loňského roku proto mapují ptáky na polích, která se již brzy začnou obhospodařovat způsobem šetrným k přírodě. Loni na zkoumaných polích napočítali 55 druhů ptáků, z nichž nejčastější byl skřivan polní.

Pole patří hlavnímu městu Praha, jehož zastupitelé již před několika lety rozhodli o přechodu na udržitelné hospodářství. Změna se bude týkat například rozdělení či zmenšení půdních bloků, a to maximálně na pět hektarů, aby nevznikaly dlouhé lány monokultur. „Meze budou zatravněny nebo na nich budou vysazeny stromy či keře. Na polích by měla být půda co nejdelší dobu pokrytá vegetací, nutné je střídání plodin. Alternativou může být i zatravnění orné půdy vhodnou travní směsí. Samozřejmostí je hospodaření bez chemických prostředků, ať již pesticidů nebo průmyslových hnojiv,“ řekl Václav Zámečník z České společnosti ornitologické (ČSO).

Od nového způsobu hospodaření si vědci slibují rozšíření výskytu ptáků a hmyzu. Aby mohli výsledky zkoumání správně vyhodnotit, provádí pozorování také na takzvaných kontrolních plochách, které se budou i nadále obhospodařovat stejně jako dosud. Hlavním úkolem ornitologů je nicméně zjistit, zda se na daných polích změní druhové rozložení ptactva. „Cílem výzkumu je také doporučit případné změny ve způsobu hospodaření, pokud by se ukázalo, že je to třeba,“ dodal Petr Voříšek z ČSO.

Související články

Zaručeně zlepší den

Český lékař vrátil zrak osleplé dívce. Unikátní zákrok provedl jako první na světě

On-line závěť si člověk nakliká do dvaceti minut, říká Jiří Štěpánek, zakladatel start-upu Goodbye, který mění české pohřebnictví

Nové úly zatočí s obávaným roztočem, který vyhlazuje celá včelstva

Tajemství dlouhověkosti lidí z modrých zón. Jak si prodloužit život a zajistit pevné zdraví?

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Svět je stále lepším místem. A to je Fakt(omluva)

Inspirace z knihovny: Svět je stále lepším místem. A to je Fakt(omluva)

Jde to s námi z kopce. Situace ve světě se horší, množství násilných činů narůstá. Také…