Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Na Moravě vzniká mokřadní ráj. Kromě ptáků přivítá i další návštěvníky

V Česku vzácná Pisila čáponohá už Ptačí park Kosteliska pravidelně navštěvuje. Foto: Ondřej Ryška

Ptáci se budou mít na Hodonínsku jako v bavlnce. Na jinak vyprahlé jižní Moravě pro ně vzniká Ptačí park Kosteliska. Jeho součástí budou podmáčené louky, mokřady i suché písčité hrúdy.

Na vzniku nového parku se podílí Česká společnost ornitologická (ČSO) s cílem vytvořit vhodné podmínky pro zdejší mokřadní, vodní i luční ptáky. Těch tam napočítali celkem 162 druhů. Loni se organizaci podařilo koupit klíčové pozemky, nyní už obnovuje a rozšiřuje biotop, aby se v místě dařilo nejen ptákům, ale i jiným živočichům.

Ptačí park Kosteliska. Foto: Ludmila Korešová

Vše se odehrává s využitím tradičních metod hospodaření, jako je pastva, kosení nebo ořez vrb na hlavu. „Mozaiková seč v kombinaci s pastvou podpoří například konipasy luční a bekasiny otavní. Vyřezáním náletových dřevin dojde k osvětlení zastíněných tůní, čímž podpoříme čírky modré a lžičáky pestré, ale také obojživelníky kuňku obecnou či ropuchu obecnou. Pastvou velkého skotu přilákáme například dudky chocholaté. Plánovaných opatření je celá řada a těžit z nich budou nejenom ptáci, ale i obojživelníci, hmyz a další živočišné druhy a rostliny,“ uvedl Gašpar Čamlík, jednatel Jihomoravské pobočky ČSO.

V Ptačím parku Kosteliska se prolíná mozaika vodních ploch, rákosin, luk, lesíků, ale i suchých písčin. „Prostředí obdobného charakteru je nutné udržovat a pečovat o něj. Z pohledu ochrany přírody a krajiny má význam především kvůli velké druhové pestrosti. Ochranou přirozených mokřadů, a obnovou tradičního hospodaření se původně nehostinné území mění v mokřadní ráj pro ptáky a další živočichy,“ vysvětlil Čamlík.

Jedna z vodních ploch na Kosteliskách. Foto: Ondřej Ryška

K druhům, které na Kosteliskách hnízdí, patří bukač velký, bukáček malý, moudivláček lužní, čejka chocholatá či vodouš rudonohý. Pravidelně sem zalétají také vzácné pisily čáponohé. Pozornost je věnována především ptákům, ale dílčím cílem je vytvářet vhodné podmínky i pro další druhy rostlin a živočichů. Ornitologové také plánují exkurze pro veřejnost. Pokračovat budou i výkupy dalších pozemků nebo jejich převzetí v podobě darů od veřejnosti.

Související články

Zaručeně zlepší den

Čeští vědci potvrdili novou formu magnetismu

Google snímá z vesmíru úniky ropy a zemního plynu

Nový test dokáže odhalit rakovinu prsu za pět sekund pomocí slin

Nejlepším řešením bezdomovectví je prevence, ne hroty na lavičkách, říká spoluzakladatelka Architektů bez hranic

Inspirativní rozhovor

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

Digitální odpadové tržiště pomohlo prodat střešní krytinu, celý most nebo 50 tun pomerančových slupek. Pokud tento projekt ještě neznáte, přečtěte si o něm rozhovor přímo se zakladatelem.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Existuje nejlepší maminka na světě? Kniha, která potěší děti i rodiče

Inspirace z knihovny: Existuje nejlepší maminka na světě? Kniha, která potěší děti i rodiče

Která maminka je ta nejlepší? Odpověď na tuto otázku hledají spisovatel Sébastien Perez a…