Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Na Moravě vzniká mokřadní ráj. Kromě ptáků přivítá i další návštěvníky

V Česku vzácná Pisila čáponohá už Ptačí park Kosteliska pravidelně navštěvuje. Foto: Ondřej Ryška

Ptáci se budou mít na Hodonínsku jako v bavlnce. Na jinak vyprahlé jižní Moravě pro ně vzniká Ptačí park Kosteliska. Jeho součástí budou podmáčené louky, mokřady i suché písčité hrúdy.

Na vzniku nového parku se podílí Česká společnost ornitologická (ČSO) s cílem vytvořit vhodné podmínky pro zdejší mokřadní, vodní i luční ptáky. Těch tam napočítali celkem 162 druhů. Loni se organizaci podařilo koupit klíčové pozemky, nyní už obnovuje a rozšiřuje biotop, aby se v místě dařilo nejen ptákům, ale i jiným živočichům.

Ptačí park Kosteliska. Foto: Ludmila Korešová

Vše se odehrává s využitím tradičních metod hospodaření, jako je pastva, kosení nebo ořez vrb na hlavu. „Mozaiková seč v kombinaci s pastvou podpoří například konipasy luční a bekasiny otavní. Vyřezáním náletových dřevin dojde k osvětlení zastíněných tůní, čímž podpoříme čírky modré a lžičáky pestré, ale také obojživelníky kuňku obecnou či ropuchu obecnou. Pastvou velkého skotu přilákáme například dudky chocholaté. Plánovaných opatření je celá řada a těžit z nich budou nejenom ptáci, ale i obojživelníci, hmyz a další živočišné druhy a rostliny,“ uvedl Gašpar Čamlík, jednatel Jihomoravské pobočky ČSO.

V Ptačím parku Kosteliska se prolíná mozaika vodních ploch, rákosin, luk, lesíků, ale i suchých písčin. „Prostředí obdobného charakteru je nutné udržovat a pečovat o něj. Z pohledu ochrany přírody a krajiny má význam především kvůli velké druhové pestrosti. Ochranou přirozených mokřadů, a obnovou tradičního hospodaření se původně nehostinné území mění v mokřadní ráj pro ptáky a další živočichy,“ vysvětlil Čamlík.

Jedna z vodních ploch na Kosteliskách. Foto: Ondřej Ryška

K druhům, které na Kosteliskách hnízdí, patří bukač velký, bukáček malý, moudivláček lužní, čejka chocholatá či vodouš rudonohý. Pravidelně sem zalétají také vzácné pisily čáponohé. Pozornost je věnována především ptákům, ale dílčím cílem je vytvářet vhodné podmínky i pro další druhy rostlin a živočichů. Ornitologové také plánují exkurze pro veřejnost. Pokračovat budou i výkupy dalších pozemků nebo jejich převzetí v podobě darů od veřejnosti.

Související články

Zaručeně zlepší den

Děsivé dýně i bez vyřezávání. Kalifornská farma je pěstuje ve formách s obličeji

Česká zmrzlina slaví mezinárodní úspěch. V evropské soutěži obsadila druhé místo

Známe příčinou neurodegenerativních onemocnění. Zjištění přináší naději na léčbu

Šťastny ať jsou všechny bytosti. Odkaz manželů Tomášových je stále živý

Inspirativní rozhovor

Mění životy starých, opuštěných či hendikepovaných psů.

Mění životy starých, opuštěných či hendikepovaných psů.

Přečtěte si rozhovor s Eliškou Vafkovou, zakladatelkou psího hospice Dejte nám šanci.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Africký příběh holky z Trutnova

Inspirace z knihovny: Africký příběh holky z Trutnova

Pro Hanu Hindrákovou je Afrika osudná. Řadu let zde působila jako dobrovolník a v africkém…