Na milovické louky se vrátil vzácný modrásek. Pomohla pastva koní

Zdroj fotografie: ceska-krajina.cz

Přes padesát let na pastvách u Milovic chyběl modrásek jetelový. Naposledy jej zde odborníci zaznamenali v roce 1967. Díky obnovené pastvě divokých koní a dalších kopytníků se ale krajina v oblasti začíná měnit a modrásek se k Milovicím vrací.

V letošním roce vědci na pastvinách spatřili modrásků několik. „Šlo o několik exemplářů, jak samečků, tak samiček. Z toho je zřejmé, že nešlo o ojedinělý výskyt migrujícího jedince,“ uvedl entomolog David Ričl, který denní motýly v oblasti monitoruje. Modrásek jetelový vyhledává suché a krátkostébelné stepi s řídkou a nízkou vegetací, které jsou velmi květnaté. Kdysi patřil v českých pahorkatinách a nížinách k nejrozšířenějšímu druhu modrásků. V Čechách byl doposud ten druh motýla velmi vzácný, na Moravě se mu daří lépe.

Vzácný motýl je schopný překonat i větší vzdálenosti. „To mu umožňuje osídlit místa, kde pro jeho výskyt vzniknou vhodné podmínky,“ doplnil Miloslav Jirků z Biologického centra Akademie věd České republiky. Kromě Milovic se modrásek vrátil díky pastvě koní i na pastviny Na Plachtě v Hradci Králové nebo do Dobřan u Plzně.

Autor článku

Eva Krejčí