Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Emoce a vzpomínky místo statistik. Historikové nově zachycují dějiny tak, jak je lidé opravdu prožili

Ilustrační foto: Freepik

Každodenní život ve stínu války, normalizace či v období pandemie. Databáze dějin všedního dne sbírá příběhy obyčejných lidí za posledních 150 let, a doplňuje tak dějiny psané významnými osobnostmi a vládci.

Databázi provozuje Historický ústav Akademie věd České republiky (AV ČR) a zatím čítá asi 500 materiálů. Obsahuje osobní i rodinné paměti, deníky, fotografie, výstřižky z novin či kopie osobních dokladů. Zhruba polovinu sbírky pak tvoří vzpomínky na války a meziválečné období. Cílem projektu je zaznamenat historii tvořenou těmi, kdo ji skutečně prožili.

Cenným materiálem jsou fotografie i výstřižky z novin. Ilustrační foto: Pixabay

Když jsme prošli překážkami, objevil se před námi malý lesík. Za ním se v ranním šeru rýsovaly ruské pozice – tiché, spící. Po louce nám přes cestu přeběhl vyplašený zajíc. To jsme pokládali za špatné znamení. Sotva jsme se u lesíka usadili, ozvala se v dáli temná rána z děla. Nesla se dunivě celým krajem. Za ní pak druhá, třetí – pak svištění nad našimi hlavami. Za chvilku to hučelo nad námi, před námi, vedle nás. Nastal děs v našich řadách, mnohého napadly zaječí úmysly. Děla řvala a střely dopadaly do ruských pozic po celé délce gorlické fronty až k Užockému průsmyku,“ zavzpomínal na svou účast na východní frontě první světové války pan Středa, obecní kronikář z Červeného Kostelce, který bojoval v rakousko-uherském pluku.

V databázi lze volně vyhledávat a přispívat do ní. Je určená nejen badatelům a studentům, ale i široké veřejnosti se zájmem o historii. Své příběhy mohou lidé posílat na e-mailovou adresu ddvd@hiu.cas.cz. Autoři sbírky nyní uvítají především vzpomínky z doby normalizace a příběhy z posledních dvou let. Do budoucna chce Historický ústav AV ČR ročně vydávat jednu až dvě knihy plné „obyčejné historie“.

Související články

Zaručeně zlepší den

Britský ostrov je ideální pro pozorování hvězd. Získal ocenění za skutečně tmavé nebe

Česko má nový světový rekord, získal ho Vencl za ponor pod led do hloubky 52 metrů

Inspirace z knihovny: Zahrajte si na astronomy a najděte souhvězdí

Divoké zvěři se daří v nárazníkové zóně mezi Severní a Jižní Koreou

Inspirativní rozhovor

Amputací nohy život nekončí, říká plavkyně Věra Závorková

Amputací nohy život nekončí, říká plavkyně Věra Závorková

Ve 13 letech jí lékaři diagnostikovali nádor v koleni, následná léčba včetně chemoterapie ovšem nepomohla, a tak musela podstoupit amputaci. I přes to se Věrka nevzdává a vyhrává jednu medaili za druhou. Jejím snem je paralympiáda.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Čtenáři, vrať se motivuje lidi, aby dali čtení opět šanci

Inspirace z knihovny: Čtenáři, vrať se motivuje lidi, aby dali čtení opět šanci

Četba knih je jednou z nejstarších volnočasových aktivit. Jejím prostřednictvím lze zprostředkovat…