Mezinárodní srovnání finanční gramotnosti dopadlo pro české studenty příznivě

Před dvěma lety proběhly mezi studenty z 18 zemí testy označené jako PISA 2012 (Programme for International Student Assessment). Měly porovnat jejich nabyté znalosti ve čtyřech koncepčních rámcích – kompetenci k řešení problémů a matematické, čtenářské a finanční gramotnosti. Šetření se účastnili také patnáctiletí čeští studenti. V oblasti finanční gramotnosti se čeští studenti v celkovém hodnocení umístili na šestém místě a úrovní svých znalostí překonali mezinárodní průměr.

Nejlépe si v tématu finanční gramotnosti vedli studenti z čínské Šanghaje, jejichž průměr dosáhl 603 bodů. Čeští studenti v průměru získali 513 bodů. Mimo Šanghaje se před našimi studenty umístili ještě zástupci vlámské části Belgie, Estonska, Austrálie a Nového Zélandu. Šetření se zúčastnilo okolo 29 000 studentů ze 13 zemí OECD a pěti partnerských území. Z České republiky se zapojilo přesně 6 535 studentů.

Nejvyšší úroveň znalostí z finanční gramotnosti prokázalo v průměru 21,2 procenta studentů. U českých žáků to bylo 22,5 procenta, v Šanghaji dokonce 63,5 procenta. Tito žáci prokázali obšírnější znalosti, dokázali řešit nestandardní situace a uměli se např. pohybovat i v problematice daní. Protiváhou byli studenti, kteří obstáli maximálně v základních znalostech. Z českých studentů do této kategorie spadalo 9,5 procenta, průměr OECD byl 14,6 procenta. Nejhůře dopadla v tomto hodnocení Kolumbie, u které to bylo více než 50 procent.

Z výsledků šetření je patrné, že úroveň finanční gramotnosti českých studentů můžeme považovat za nadstandardní. Postupně se zvyšuje a úsilí škol v tomto směru přináší své výsledky. Tuto teorii potvrdil ředitel ZŠ Emy Destinnové Ota Bažant. Podle něj klade škola na oblast finanční gramotnosti velký důraz. Za důležité považuje, že informace dětem nepředávají pouze učitelé, ale také kvalifikovaní odborníci ze světa financí. V neposlední řadě jej těší, že úsilí školy se promítá ve finanční gramotnosti studentů.

Zdroj: http://finance.idnes.cz/cesti-studenti-financni-gramotnost-dbj-/viteze.aspx?c=A140709_103205_viteze_zuk

Autor článku