Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Do první třídy letos nastoupí sto osmnáct tisíc školáků

Ilustrační fotografie. Zdroj: Geoffrey Whiteway, Free Range Stock

O několik stovek více prvňáků než předchozí rok nastoupí letošní září do školy. Počet prvňáků se zvyšuje od roku 2007, kdy školní docházku zahájilo jen asi 91 tisíc dětí. S narůstajícím počtem dětí se tak zvyšuje kapacita mateřských a základních škol, na druhou stranu se snižuje počet žáků na středních školách.

Vyšší porodnost v České republice způsobuje, že se neustále zvyšuje počet žáků, kteří nastupují do mateřských škol a prvních tříd základních škol. Trend se projevuje především v růstu počtu žáků na prvním stupni základní školy. Zatímco v září minulého roku chodilo na první stupeň 529 tisíc žáků, letošní rok je číslo o 23 tisíc vyšší. V mateřských školách zaznamenávají ten samý ukazatel – v roce 2010 uváděly školky 328 dětí, zatímco letošní září se bude jednat již o 374 tisíc.

Přestože letošní rok se počet nově přijatých dětí na střední školy zvýšil, nestačí to k zastavení poklesu celkového počtu středoškoláků. Jejich počet totiž dlouhodobě klesá a letošní září jich bude studovat celkově asi 395 tisíc. Co se týče maturitních oborů, trendem je i zvyšující se podíl gymnazistů mezi žáky maturitních oborů. Velká část z nich, čili 42 procent, bude chodit na gymnázia, přičemž největší podíl gymnazistů zůstává v Praze a nejmenší v Ústeckém kraji. Nezanedbatelnou část středoškoláků představují také studenti oborů s výučním listem a jiných nematuritních oborů středního vzdělání. Těch nastoupí v září do škol asi 32 tisíc.

Související články

Zaručeně zlepší den

Google snímá z vesmíru úniky ropy a zemního plynu

V Portugalsku najdete nejlepší pláž světa

Nový test dokáže odhalit rakovinu prsu za pět sekund pomocí slin

Méně jíst dramaticky prodlužuje život a zpomaluje stárnutí mozku

Inspirativní rozhovor

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

Digitální odpadové tržiště pomohlo prodat střešní krytinu, celý most nebo 50 tun pomerančových slupek. Pokud tento projekt ještě neznáte, přečtěte si o něm rozhovor přímo se zakladatelem.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Čtenáři, vrať se motivuje lidi, aby dali čtení opět šanci

Inspirace z knihovny: Čtenáři, vrať se motivuje lidi, aby dali čtení opět šanci

Četba knih je jednou z nejstarších volnočasových aktivit. Jejím prostřednictvím lze zprostředkovat…