Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Díky novému filtru sníží ostravská huť emise prachu na minimum

ArcelorMittal Ostrava, zdroj: wikipedia.org

Hutní společnost ArcelorMittal Ostrava začala v letošním roce realizovat ambiciozní plán na snížení vlastních emisí. Výstavba tkaninového filtru a technické části pro jeho usazení patří mezi 13 nejvýznamnějších ekologických investic společnosti v celkové hodnotě 3,1 miliardy korun. Na ty huť získala dotace z EU. Samotný projekt je pak vyčíslen na 365 milionů a jeho dokončení je plánováno na konci letošího roku.

Již nyní společnost v předstihu plní emisní limity EU, které vstoupí v platnost od roku 2016. Při porovnání současného stavu s tím, který platil před dvaceti lety, je až neuvěřitelné, jakým způsobem je možné emise tuhých látek znečišťujících ovzduší omezit. Do roku 1997 vypouštěla huť do ovzduší okolo 400 miligramů prachu na metr krychlový. Následně se podařilo množství prachu snížit na 100 miligramů na metr krychlový.

V letech 2010-2012 se situace opět zlepšila, kdy emise tuhých látek nepřekročily 50 a následně 20 miligramů na metr krychlový. Posledně zmiňovaný stav platí až do současnosti. Po spuštění nového tkaninového filtru má množství prachu klesnout pod 10 miligramů v metru krychlovém. Tímto krokem se ostravská huť zařadí mezi nejčistější hutě na světě.

Tkaninový filtr, jehož celková plocha odpovídá velikosti dvou a půl fotbalových hřišť, zachytí z převážné části také polycyklické aromatické uhlovodíky a dioxiny. Díky filtru se jich do ovzduší dostane o 90 procent méně. Ohromující je i objem pevných látek, které nová technologie v průběhu roku zachytí. Význam investice shrnul ředitel pro životní prostředí ArcelorMittal Ostrava Petr Baranek. „Přínos investice se plně projeví už v příštím roce, filtr plánujeme spustit nejpozději letos v prosinci. Očekáváme snížení emisí prachu o 94 tun ročně, čímž opět snížíme náš vliv na životní prostředí,“ uvedl zástupce společnosti.

 

Oldřich Večeřa

Související články

Zaručeně zlepší den

Naděje pro pacienty se závažným průběhem covidu. Vědci zjistili, které léky napomáhají zotavení

Dobrá zpráva pro ty, kteří prodělali koronavirus. Podle vědců získávají na několik měsíců imunitu

Zatočí s plevelem i cenou biozeleniny. V Opavě vznikl stroj, který slibuje revoluci v zemědělství

Konec exekucí v Česku? Nový web pomáhá najít cestu z dluhové pasti

Inspirativní rozhovor

Po padesátce jsem začala žít nový život. Víru v sama sebe se snažím vštěpovat i svým klientkám, říká trenérka Dana Škorpilová

Po padesátce jsem začala žít nový život. Víru v sama sebe se snažím vštěpovat i svým klientkám, říká trenérka Dana Škorpilová

Přečtěte si rozhovor s Danou Škorpilovou, která po padesátce skončila kariéru manažerky a začala pomáhat ostatním jako osobní trenérka a výživová poradkyně.