Budoucí univerzitní studenty zajímá osobní rozvoj i kulturní rozdíly

Ilustrační fotografie. Zdroj: Dollar Photo Club

Podle průzkumu společnosti Scio by se studenti ve škole rádi zaměřili na osobní rozvoj či tématiku kulturních rozdílů. V dotazníkovém šetření společnost zjišťovala na vzorku několika tisíc studentů například názory na možnost uplatnění různých oborů, výši potencionálních výdělků nebo jejich postoje ke sňatku či dlouhodobému pobytu v zahraničí.

V průběhu dubna a května uskutečnila společnost Scio v rámci Národních srovnávacích zkoušek dotazníkové šetření, ve kterém zjišťovala názory studentů na několik oblastí. Zkoumali například, jaká témata by žáci rádi probírali ve škole. Většina respondentů (90 procent) uvedla, že by se výuka měla zaměřit na rozvoj silných stránek. Uvítali by také témata jako kulturní rozdíly a jejich chápání (82 procent) nebo vztah k sobě samému (82 procent).

Další téma se týkalo lukrativních oborů a těch s dobrým uplatněním. Jako nejlukrativnější hodnotili studenti právnické obory, naopak lékařské nebo technické obory mají za ty, kde je vysoká možnost uplatnění, ale nižší možnost výdělku. Mezi obory považované za nejlukrativnější a zároveň s nejvyšší možností uplatnění uchazeči řadí také obory IT a obory ekonomické. Naproti tomu nejnižší výdělky a zároveň nejnižší možnost uplatnění spatřují respondenti ve společenskovědních, humanitních,zemědělských a zdravotně sociálních oborech.

Studenti se v průzkumu věnovali i otázkám ohledně zakládání rodiny či hypoték. Většina dotazovaných (66 procent) plánuje uzavřít sňatek do třiceti let. Pouze malá část respondentů (4 procenta) uvažuje o svatbě před pětadvacátým rokem a šest procent uvedlo, že neplánuje svatbu nikdy. Nadpoloviční většina žáků si plánuje vzít v budoucnu hypotéku. Mezi dotazovanými chtějí tři čtvrtiny lidí dlouhodobě vycestovat do zahraničí, zpravidla za prací nebo studiem. Pouze osm procent uvedlo, že nemá v plánu vycestovat na déle než tři měsíce.

Autor článku

Barbora Jahodová