Absolventi z technických univerzit mají největší šanci na trhu práce

V prvním ročníku soutěže zvané Doporučeno zaměstnavateli, ve kterém přední zaměstnavatelé vybírali školy z celé České republiky s nejkvalitnější přípravou absolventů, získali největší prestiž studenti z ČVUT v Praze, z brněnského Vysokého učení technického a z Vysoké školy báňské, tedy Technické univerzity v Ostravě.

Více než sto významných českých firem se podílelo na hodnocení škol s nejkvalitnější přípravou absolventů. Zapojily se společnosti jako Škoda Auto, ČEZ, AGC, Robert Bosch, ArcelorMittal, Dalkia, Vítkovice či Doosan Škoda Power. Soutěž Doporučeno zaměstnavateli organizoval a vyhlašoval Klub zaměstnavatelů v součinnosti s webem Kampomaturite.cz.  „Doporučeno zaměstnavateli je nejen značka, která pomůže uchazečům o studium a jejich rodičům v orientaci, kde získat kvalitní vzdělání s vysokou pravděpodobností dobrého zaměstnání, ale také projektem podporujícím orientaci na správné obory a přispívajícím ke zlepšení komunikace mezi školami, jejich zřizovateli a firmami, kterým stále chybí vhodní kandidáti na celou řadu profesí“, uvedl dříve pro server novinky.cz ředitel Klubu zaměstnavatelů Pavel Hulák.

Na úrovni krajů byly vyhlašovány střední školy, na celostátní úrovni zase fakulty vysokých škol. Výbornou příležitostí k výměně názorů mezi nejlépe hodnocenými školami a předními zaměstnavateli bylo téma nejen ohledně další spolupráce, ale došlo i na řadu vzkazů státu a zřizovatelům škol na úrovni kraje a to především z důvodu stále nedokonalého vzdělávacího systému, což je ve výsledku jeden z cílů celého projektu.

Tabulka celkového pořadí vysokých škol v ČR:

1. České vysoké učení technické v Praze, Fakulta strojní
2. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta strojního inženýrství
3. Vysoká škola báňská, Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní
4. Vysoké učení technické v Brně, Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií
5. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta strojní
6. Technická univerzita v Liberci, Fakulta strojní
7. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví
8. Univerzita Pardubice, Dopravní Fakulta Jana Pernera
9. Vysoká škola báňská – Technická univerzita Ostrava, fakulta metalurgie a materiálového inženýrství
10. Západočeská univerzita v Plzni, Fakulta elektrotechnická

 

novinky.cz, Nikola Halmová 

Autor článku

Profilový obrázek