Zájem o kurzy na univerzitách třetího věku v Česku roste

Zdroj fotografie: Dollarphotoclub

Vzdělávat se a rozšiřovat si obzory i v pozdějším věku – proč ne? Jak vyplývá z konference Asociace univerzit třetího věku, zájem o kurzy roste a s tím i počet nabízených vysokoškolských kurzů pro seniory.

Navštěvování kurzů univerzit třetího věku je rok od roku populárnější. Odborníci se shodují, že tyto kurzy nejen zaplňují volný čas seniorům, ale současně jej i zkvalitňují. Celoživotní vzdělávání umožňuje získat nové poznatky, dovednosti, ale i kontakty. Celkově pak vede k upevnění jejich duševního a fyzického zdraví.

Například na Univerzitě Karlově probíhají kurzy v rámci Univerzity třetího věku už bezmála třicet let. V současnosti nabízí možnost celoživotního vzdělávání 16 fakult. Úspěšní absolventi se dočkají i závěrečného ceremoniálu, kdy jim jsou předány osvědčení o absolvování. V roce 2016 se ho zúčastnilo přibližně 1500 absolventů.

Pro zájemce je k dispozici široká paleta okruhů, které jsou realizovány formou klasických přednášek, seminářů, ale i vzdělávacích exkurzí. Největší zájem je o kurzy v oblasti práva, medicíny, společenských a přírodních věd, kultury a umění, pedagogiky a psychologie.

Zdroj: cuni.cz

Autor článku