Univerzita Palackého reaguje na požadavky na trhu práce

Zdroj fotografie: Pixabay

Univerzita Palackého v Olomouci otevírá pro uchazeče nové studijní programy. Ty zohledňují současnou poptávku na trhu práce, kde je nedostatek zaměstnanců v lékařských oborech. Změn se dočkaly i další obory jednotlivých fakult. Univerzita tím chce zkvalitnit přípravu studentů na budoucí povolání.

Lékařská fakulta Univerzity Palackého otevřela jako jediná navazující magisterský program Veřejné zdravotnictví v kombinované formě. Tento obor se soustředí na oblast ochrany a podpory zdraví. Rovněž se rozhodla navýšit počet přijatých uchazečů do oboru Všeobecného lékařství. Studentů bude v tomto oboru přijato o 15 % více. Rovněž se mohou uchazeči hlásit na bakalářské studium Pediatrické ošetřovatelství. Absolventi tohoto programu mohou poté vykonávat povolání dětské sestry.

Pedagogická fakulta se zaměřila i na modernizaci svých programů. Nabízené studijní programy respektují nejnovější trendy ve vzdělávání budoucích učitelů. Nově je v nabídce obor Muzikoterapie, inovovala se také Sociální či Speciální pedagogika. Především obor Speciální pedagogika je v současné společnosti potřebný. Vzhledem k inkluzi je po kvalitních speciálních pedagozích velká poptávka. Zároveň má velká část učitelů ve svých třídách žáky se speciálně vzdělávacími potřebami.

Autor článku

Zuzana Tomášková