Univerzita Karlova inovativně propojuje vědecký a vzdělávací prostor

Zdroj fotografie: pixabay.com

Univerzita Karlova posouvá hranice v oblasti praktického využití a financování vědy, výzkumu a inovací v České republice. Vytvořila samostatnou dceřinou společnost pro přenos vědeckých poznatků do praxe – Charles University Innovations Prague. Ta by se měla stát mostem mezi vědeckými týmy a komerčními subjekty.

Univerzita Karlova je první vysokou školou, která vytvořila samostatnou dceřinou společnost za účelem rychlého přenosu vědeckých znalostí a technologií ke komerčním partnerům a konečným uživatelům. „Jedná se o historický milník, kterým posouváme dosavadní hranice v oblasti financování a praktického využití vědy, výzkumu a inovací nejen na Univerzitě Karlově, ale rovněž v České republice. Věřím, že díky CUIP se řada unikátních vědeckých projektů a objevů rychleji přenese do praxe,“ uvedl rektor Tomáš Zima.

Současně univerzita navázala spolupráci s univerzitami Universität Heidelberg (Německo), Sorbonne Université (Francie) a Uniwersytet Warszawski (Polsko). Rektoři univerzit chtějí zahájit projekty ve vědě, výzkumu a inovacích, propojit vybrané vědecké týmy, usnadnit výměnu studentů skrze Erasmus stejně jako vědeckých pracovníků mezi jednotlivými pracovišti. Aktivity budou univerzity financovat ze svých zdrojů, peníze se pokusí získat i z fondů Evropské unie.

Autor článku

Zuzana Tomášková