Švédský fotograf pořizuje reálné snímky otců na rodičovské dovolené

Zdroj fotografií: Johan Bävman

O podobě mateřské, respektive rodičovské dovolené má řada lidí až do vlastní zkušenosti poměrně zkreslenou představu. A co teprve, když se týká mužů! Johan Bävman s tímto vědomím vytvořil unikátní sérii fotografií dokumentující otce na rodičovské dovolené bez úprav a přetvářky.

Švédský systém týkající se rodičovské dovolené patří k nejštědřejším na světě. Celkem umožňuje rodičům zůstat doma se svými dětmi při podpoře 480 dní – 90 z toho je přiděleno každému z rodičů. Funguje zde navíc tzv. bonus rovnosti – čím rovnoměrněji si mezi sebou muž a žena dovolenou rozdělí, tím vyšší finanční bonus dostanou. Záměr je jasný – podpora rovnosti pohlaví a umožnění intenzivního kontaktu dítěte s oběma rodiči už od raného dětství.

Navzdory všem výhodám si rodičovskou dovolenou rozdělí rovnoměrně jen 14 % partnerů. Pouze zlomek švédských otců využije všechny dny, na které má ze zákona nárok. Jednoduše jsou tatínci na rodičovské dovolené pořád ještě tabu, a to i ve Skandinávii.

Fotograf Johan Bävman se proto zaměřil právě na tuto nepříliš početnou část společnosti. Pro svou sérii portrétů si vybral otce, kteří se rozhodli zůstat se svými dětmi doma alespoň půl roku. U řady z nich trval pobyt ještě déle, často byl také rovnoměrně rozdělen mezi oba rodiče.

Bävman pokládá skrze fotky zásadní otázky. Proč se tito muži rozhodli jinak než většina švédské populace? Jaká měli očekávání? Jak to ovlivnilo je samotné i jejich vztah s partnerkou a dítětem? Se svým projektem má dva hlavní cíle – popsat pozadí unikátního švédského systému a inspirovat další tatínky minimálně ke zvážení pozitivních dopadů podobného kroku.

Série zobrazuje vše, co k rodičovství patří – chaos, dojemné momenty, vzteklé děti, únavu rodičů i jejich snahu zvládat více věcí najednou nebo si najít čas pro vlastní koníčky.

Autor článku