Sedmý ročník Impact First má svého vítěze – jeho cílem je důstojné stárnutí

Zdroj fotografie: dustojnestarnuti.cz

Akcelerační program pro rozjezd společensky prospěšného podnikání Impact First má již sedmého vítěze. Stal se jím projekt Institutu důstojného stárnutí Diakonie Českobratrské církve evangelické.

Cílem projektu s názvem SIPS (Systém integrovaných podpůrných služeb pro seniory) je zapojení obcí a místní samosprávy do péče o seniory a handicapované. Díky vyškoleným koordinátorům sociálních a zdravotních služeb by tak mohli žít co nejdéle v domácím prostředí.

Slavnostní vyhlášení proběhlo 26. listopadu 2018 v budově České spořitelny. Její nadace věnovala vítěznému projektu finanční odměnu 50 tisíc korun. Institut důstojného stárnutí peníze použije na rozvoj týmu, který se díky přibývajícím aktivitám neustále rozrůstá.

Do sedmého běhu akceleračního programu se přihlásilo celkem 26 organizací, z nichž odborná porota vybrala devět účastníků. Ti pak měli příležitost spolupracovat s mentory, a pozvednout tak své společensky prospěšné podnikání na vyšší úroveň. Další, již osmý běh tohoto programu bude zahájen na začátku roku 2019.

Autor článku

Profilový obrázek