Praha zahájila kampaň za správné nakládání s odpady

Netřídění odpadů a nepořádek okolo kontejnerů, a to i přes vysoké nasazení svozových společností města. Tuto situaci se pokouší napravit reklamní kampaň na plakátech v ulicích Prahy, na nichž je možné spatřit popelnici na směsný odpad s nápisem: Popelnice nejsou černá díra.

„Cílem kampaně je upozornit na nešvary spojené s tříděním a čistotou u stanovišť, kde jsou popelnice umístěny. Chceme se pokusit ještě zlepšit ekologické chování občanů při nakládání s odpadem, a tím zvýšit čistotu našeho města. Většina lidí přece chce žít v čistém a upraveném prostředí,“ řekla radní Jana Plamínková.

Ukazuje se, že například na sídlištích je v současnosti častým nešvarem odkládání objemného odpadu či elektrozařízení do společných popelnic. Občané nevyužívají sběrných dvorů, třebaže jsou pro ně zdarma. I proto se město pustilo do této reklamní aktivity, která spadá pod odbor ochrany prostředí spojený s osvětou v nakládání s odpady. Akce potrvá po celý rok 2018.

Autor článku

Zuzana Tomášková