Nosorožci ze Dvora Králové pomůžou obnovit populaci ohroženého druhu ve Rwandě

Zdroj fotografií: Safari Park ve Dvoře Králové

Pět kriticky ohrožených nosorožců černých se podařilo úspěšně přepravit ze Safari Parku ve Dvoře Králové do národního parku Akagera ve Rwandě. Transportovaná skupina má přispět k obnovení populace ohroženého druhu, podpoří zejména jeho genetickou pestrost a tedy životaschopnost.

Do Rwandy byli vysláni dva samci a tři samice, z nichž tři pocházejí přímo ze dvorského safari parku. „Nově přivezená zvířata posílí skupinu nosorožců, kterou jsme sem převezli v roce 2017, a celkově přispěje ke znovuobnovení populace nosorožců černých ve Rwandě,“ řekl ředitel parku Akagera Jes Gruner.

Nosorožci byli vypuštěni do takzvaných bom, menších oplocených ohrad, ve kterých stráví několik prvních týdnů, aby měli dostatečný čas seznámit se s novými podmínkami. Jakmile si zvyknou, přemístí se do velkých výběhů majících okolo deseti hektarů, kde bude pokračovat další fáze aklimatizace. Posledním krokem bude jejich vypuštění do volné přírody v severní části parku. To by mohlo nastat přibližně za rok.

Národní park Akagera je přísně chráněné území tvořené savanami, a je tak ideálním místem pro život nosorožců černých. V parku byla zavedena rovněž rozsáhlá protipytlácká opatření, která mají zajistit dlouhodobou bezpečnost nejen nosorožcům. Tato opatření zahrnují zejména speciálně vycvičené stopovací hlídky, vytrénované psy a letecký dohled.

Autor článku

Anna Silná