Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Dobré zprávy z přírody. Lidé pracují na její obnově a zachování

4 minuty radosti
Foto: Sdružení Krajina

Stromy, keře a tráva čistí vzduch a v létě poskytují příjemný úkryt před pálícím sluníčkem. Pro mnohé z nás je příroda i skvělým útočištěm. V poslední době se čím dál častěji mluví třeba o objímání stromů a jeho prospěšnosti. Nejedná se však o žádnou novinku, už naše babičky radily, že se starostmi se má člověk jít vypovídat k vrbě. Možná přišel čas přírodě její péči o nás oplatit. Lidé proto organizují nejrůznější výsadby stromů a podnikají další aktivity. Přinášíme vám souhrn těch nejnovějších z českých luhů a hájů.

Rodiny politických vězňů vysadily novou alej

U Památníku Vojna na Příbramsku vznikla Alej svobody. Na její výsadbě se podílely rodiny politických vězňů ve spolupráci s dalšími dobrovolníky. Celkem se zapojilo 400 osob. Alej, která je společným projektem města Příbram a Nadace Partnerství, tvoří 11 lip a 89 javorů. První zasazenou lípou, a to přímo v areálu památníku, je potomek památného stromu, takzvané Masarykovy lípy.  Výsadba byla symbolickou snahou o odčinění křivd, ke kterým zde docházelo, a také snahou navrátit život do naší krajiny.

Přínosem kilometrové aleje bude zadržování vody v krajině a ochrana půdy před erozí. Výsadba devadesáti devíti stromů proběhla podél polní cesty z osady Vojna na osadu Zavržice a Památník Vojna. Novou cestu budou moci využívat nejen místní, ale také turisté. Na polní cestu navazuje několik turistických tras, cyklotrasa a poutnická cesta Via Nova. 

Díky dobrovolným sběračům louky na jaře opět krásně vykvetou

Co je hezčí než louka posetá různými druhy pestrobarevných květin? Sdružení Krajina se letos druhým rokem zabývá přípravou osiva pro louky Žďárských vrchů, aby byly pestřejší a víc kvetly. Do letošního sběru semen třiceti dvou druhů trav a bylin tradičně rostoucích na tomto území se zapojilo 19 lidí. Z toho dvanáct sesbíraných druhů bylo nových, v předchozím roce sbírány nebyly.

Podle sdružení by bylo vhodné obohacovat travní směsi o kvetoucí byliny a méně rozšířené druhy trav, jako jsou například hvozdík kropenatý, zvonky, kokrhel menší, chrpa luční, chrastavec rolní nebo tráva bika ladní. Vloni sbírali sběrači semena 20 druhů rostlin na zachovaných původních loukách. „Ta byla využita většinou pro výsevy v takzvané matečnici, což je vlastně kus pole, který slouží k další produkci osiva,“ uvedl Tomáš Blažek ze Sdružení Krajina. Část semen sdružení použilo k namíchání směsi pro pokusné výsevy u Nového Veselí a Kuklíku. „Jak se nově vyklíčeným rostlinám na pokusných plochách daří, sledujeme společně s botaniky ze Správy CHKO, která tyto výsevy také finančně podporovala,“ dodal Blažek.

Foto: Sdružení Krajina

Ekologické zavlažování parku není utopií

V nově opraveném sokolském parku v Holicích na Pardubicku je v podzemí vybudovaná retenční nádrž na dešťovou vodu. Tu je v plánu využít na zalévání zeleně. Město umístěním nádrže reaguje na výkyvy počasí s častým obdobím sucha. „Je to samozřejmě děláno, aby sokolský park bylo možno udržovat i v suchých obdobích,“ uvedl starosta Ondřej Výborný.

Nádrž pojme více než 100 metrů krychlových vody. Viditelné jsou z ní dva poklopy, od jara nad ní poroste tráva. Do nádrže je svedená dešťová voda ze střech kulturního domu, sokolovny, základní školy, muzea a sportovní haly „Všechny vody jsou následně distribuovány čerpadly na zalévání sokolského parku, který k objektům přiléhá. Naštěstí se všechno podařilo udělat bez velkých překládek inženýrských sítí,“ řekl starosta.

Ilustrační foto: Pixabay

Zdroj: Nadace Partnerství, Ekolist, Sdružení Krajina

Související články

Zaručeně zlepší den

Které písničky dělají lidem největší radost?

Jak zužitkovat lógr z kávy? S nápadem přišla česká firma reKáva

Britský král napsal knihu pro děti. Zabývá se klimatickou změnou

Energie výrazně zlevní více než milionu domácností

Inspirativní rozhovor

Amputací nohy život nekončí, říká plavkyně Věra Závorková

Amputací nohy život nekončí, říká plavkyně Věra Závorková

Ve 13 letech jí lékaři diagnostikovali nádor v koleni, následná léčba včetně chemoterapie ovšem nepomohla, a tak musela podstoupit amputaci. I přes to se Věrka nevzdává a vyhrává jednu medaili za druhou. Jejím snem je paralympiáda.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Uzavřete se sebou čtyři dohody, které vám změní život

Inspirace z knihovny: Uzavřete se sebou čtyři dohody, které vám změní život

Jak se zbavit očekávání, předsudků a zažitých konvencí a najít skutečnou osobní svobodu? S tímto…