Dětské univerzity se otevírají novým zájemcům

Zdroj fotografie: Pexels

Děti a dospívající se teď mohou hlásit do juniorských a dětských univerzit. Úspěšní uchazeči si vyzkouší studium na vybrané fakultě,  rozšíří své znalosti a poznají zázemí univerzity. Dozví se něco i o historii škol a získají i podrobnější informace o studiu. Přihlášku na dětskou nebo juniorskou univerzitu nabízí několik vysokých škol po celé České republice. Šanci studovat tak získá v různých studijních směrech několik stovek mladých uchazečů.

Možnost absolvovat dětskou či juniorskou univerzitu nabízí hned několik vysokých škol. Patří mezi ně například Univerzita Karlova v Praze, Masarykova univerzita v Brně, Západočeská univerzita v Plzni, České vysoké učení technické v Praze, Technická univerzita v Liberci, Univerzita Palackého v Olomouci či Univerzita Pardubice. Nabídka oborů i časová dotace studia se odvíjí od výběru školy. S tím souvisí i věk přihlášeného. Na některých vysokých školách přijímají žáky základních škol, jinde se soustředí na středoškolské studenty.

Žáci a studenti v dětských a juniorských univerzitách získají možnost rozvíjet své schopnosti a prohlubovat zájem o obor. V nabídce jsou různá zaměření – studenti si proto mohou vybrat například humanitně-společenské vědy, přírodovědně-lékařské zaměření, technické obory či další. „Myslím, že je to skvělý nápad. Pracuji s nadanými dětmi a ty často mají velkou touhu poznávat nové věci. Tohle je příležitost, jak se mohou naučit více,“ uvedla psycholožka Magdaléna Slabá.

Autor článku

Zuzana Tomášková