Čeští vědci objevili prvního jeskynního raka na jižní polokouli

Zdroj fotografií: jcu.cz

Rak nažloutlý je prvním nalezeným jeskynním rakem žijícím mimo Severní Ameriku. Čeští vědci ho nalezli na Nové Guineji. Tento objev přispívá k poznání evolučního vývoje druhů, kteří se museli přizpůsobit extrémnímu prostředí.

„Objevený rak nažloutlý má vlivem nedostatku světla zakrnělé oči a jeho tělo ztratilo téměř veškerou pigmentaci. I ostatní znaky jsou podobné severoamerickým jeskynním druhům raků a svědčí o tzv. „sbíhavé“ evoluci, kdy se nepříbuzné druhy vyvíjejí podobně kvůli působení prostředí, ve kterém žijí,“ popsal Martin Bláha z Fakulty rybářství a ochrany vod Jihočeské univerzity.

Vědci se věnují výzkumu novoguinejských raků už několik let. Pomohl jim kontakt s místními průvodci, kteří jim pověděli o raku, jenž obývá zdejší krasové jeskyně. Proto se rozhodli uspořádat v náročném prostředí finančně nákladnou expedici.

Objev raka vzbudil ohlas ve světě a nyní se úspěšně rozvíjí mezinárodní spolupráce, do které je zapojeno pět indonéských univerzit a jedno muzeum. Výzkumníci i nadále chtějí oblast Indonésie zkoumat kvůli ojedinělému ekosystému a současně i mohutnému náporu nepůvodních druhů, které byly do regionu zavlečeny člověkem.

www.jcu.cz

Autor článku

Zuzana Tomášková