Pozitivní vnímání stáří zlepšuje fyzický stav seniorů

Ilustrační fotografie. Zdroj: Dollar Photo Club

Stáří je v dnešní době téměř tabu. Z médií se na nás hrnou reklamy na přípravky zastavující stárnutí a slibující věčné mládí. Není tedy divu, že senioři to nemají v dnešní společnosti jednoduché a mohou se cítit méněcenní. Vědci však zjistili, že pozitivní vnímání sama sebe zlepšuje fyzický stav seniorů. Pozitivní stereotypy spojené se stářím tak mají léčebný potenciál, a je tedy žádoucí je v seniorech vzbuzovat.

Podle nejnovějších zjištění starší lidé vystavení pozitivním stereotypům spojeným se stářím vykazují lepší fyzický stav, což může trvat až několik týdnů. Tým výzkumníků vedený psycholožkou Beccou Levyovou z Yale School of Public Health využil novou intervenční metodu ke zjištění, zda vystavení se pozitivním stereotypům spojeným se stářím může zmírnit negativní stereotypy spojené se stářím a jejich efekty v průběhu času, což by vedlo ke zlepšení zdraví participantů.

Výsledky prokázaly, že implicitní pozitivní intervence měla na starší jedince jedinečný efekt. Účastníci vystavení pozitivním zprávám o stáří mimo práh vědomí se zlepšili jak fyzicky, tak psychicky. Takové výsledky vědci u participantů z ostatních skupin nezaznamenali. Starým lidem, kteří podstoupili implicitní intervenci, se zlepšil fyzický stav, jako například koordinace a rovnováha, což pokračovalo ještě tři týdny po skončení intervence. Implicitní intervence také posílila pozitivní stereotypy participantů spojené se stářím a pozitivní vnímání stáří, zatímco oslabila negativní stereotypy a negativní vnímání stáří.

„Výzva, kterou tato studie představovala, bylo umožnit účastníkům překonat negativní stereotypy spojené s věkem, které jsou ve společnosti zakořeněné a projevují se v každodenních konverzacích nebo televizních komediích,“ tvrdí Levyová. „Výsledky výzkumu naznačují potenciál podprahových signálů zlepšovat fyzický stav lidí,“ doplňuje. Výzkumná zjištění odhalila, že intervence ovlivnila fyzický stav prostřednictvím kaskády pozitivních efektů. Nejdříve posílila pozitivní stereotypy participantů spojené se stářím, což následně posílilo jejich pozitivní vnímání sama sebe a to poté zlepšilo jejich fyzický stav.

 

Autor článku

Profilový obrázek