Nová koncepce má do plzeňské MHD přivést nové cestující

Dopravní podnik očekává, že se možnost bezplatného cestování městskou dopravou promítne v nárůstu dárců krve tamní nemocnice. Zdroj: archiv www.pmdp.cz

S cílem přilákat do městských dopravních prostředků co nejvíce osob zveřejnil plzeňský dopravní podnik svůj plán na nadcházející rok. Zcela zdarma se budou moci po městě přepravovat dlouhodobí dárci krve. Podstatně levněji než běžní cestující budou cestovat také děti od šesti do patnácti let.

Dárce krve i děti zvýhodňovala plzeňská MHD už doposud. Každý, kdo podstoupil více než čtyřicet bezplatných odběrů, měl na jízdenky padesátiprocentní slevu. Stejné zvýhodnění platilo i pro děti v rozmezí šesti až patnácti let. Po zavedení plánovaných změn se dlouhodobí dárci krve dočkají bezplatného cestování městskou dopravou. Již zmíněná skupina dětí zase zaplatí za předplatné jízdenky pouze 37,5 procenta namísto současných padesáti.

Novým motivačním programem sleduje plzeňská radnice hned několik cílů. Především se snaží do městských dopravních prostředků přilákat více cestujících, čímž by došlo ke snížení počtu osobních automobilů projíždějících městem. Současně chce také pomoci rodinám s malými dětmi, u nichž bude mít zlevnění jízdného pozitivní vliv na jejich rodinné rozpočty.

V neposlední řadě očekává, že možnost bezplatného cestování městskou dopravou promítne v nárůstu dárců krve tamní nemocnice. Zda se plzeňské radnici podaří nakonec všechny vytyčené cíle splnit, ukáže následující rok. V případě úspěchu by se nová koncepce městské dopravy mohla stát inspirací pro ostatní města.

Zdroj: idnes.cz

Autor článku

Profilový obrázek