Protože den bude takový, jaký si ho uděláte.

Monitoring lesů potvrdil zlepšení jejich zdraví. Kůrovcová kalamita slábne

Ilustrační foto: Unsplash

Konec několikaletého sucha a následné deště se podepsaly na vitalitě českých lesů. Zdravotní stav jehličnanů se zlepšil jen mírně, zatímco duby jsou na tom zřetelně lépe. Počasí pomáhá také boji s kůrovcem, jehož řádění zpomalují i včasné zásahy lesníků.

Zdravotní stav lesa se v Česku zjišťuje již od roku 1986. Hodnotí se na monitoračních plochách, které jsou sledovány celoevropsky v reakci na zhoršení zdraví lesů počátkem 80. let vlivem znečištění ovzduší. Měří se na 306 plochách o velikosti 16 × 16 nebo 8 × 8 kilometrů na celém území tak, aby dobře charakterizovaly dané podmínky. Každoročně se sleduje na 10 tisíc stromů reprezentujících 28 druhů dřevin různého věku. Klíčovým ukazatelem je defoliace, tedy ztráta listů a jehličí. V současné době bývá způsobena hlavně vlivem sucha a působením hmyzích škůdců.

Hospodářsky nejvýznamnějšími jehličnany jsou u nás smrk a borovice. Ty na tom byly nejhůře koncem 80. let. Poté se zhoršování jejich stavu zpomalovalo až do roku 2000, ve kterém byla ztráta jehličí minimální. To se změnilo v letech 2015 až 2019, kdy výrazně narostl počet stromů s defoliací vyšší než 60 procent. V minulém roce se však situace začala opět měnit k lepšímu.

Těžba dřeva bude letos podle Lesů ČR nižší než loni. Ilustrační foto: Pixabay

Listnaté stromy na tom byly nejhůře až na počátku 90. let, avšak jejich poškození nedosahovalo toho u jehličnanů a po roce 1993 se jejich stav rychle zlepšoval. To zastavil přelom tisíciletí a následné mírné ztrácení listů. V roce 2020 je situace podobná. Stav dubů se zlepšil výrazně, zatímco u buku došlo k mírnému zhoršení oproti trendu předchozích let. Mladé stromy do 59 let věku jsou na tom celkově lépe. Jehličnany navíc vykazují nižší defoliaci než listnáče.

Kůrovcovou kalamitu se díky chladnému a deštivému počasí a zásahům lesníků povedlo utlumit v Jihomoravském, Olomouckém a Moravskoslezském kraji. Kulminuje zatím na Vysočině a severu Čech, kde pokračuje vyhledávání a těžba napadených stromů. Lesy ČR plánují letos vytěžit 12 milionů kubíků dřeva, což je o 16 procent méně než loni. Asi polovinu těžby tvoří právě kůrovcové dřevo, z čehož některé bylo napadeno už loni. Lýkožrout se letos zatím vyrojil jen jednou a další rojení lesníci očekávají v nejbližších týdnech.

Zdroje: Výzkumný ústav lesního hospodářství a myslivosti, Český rozhlas Hradec Králové

Související články

Zaručeně zlepší den

Kate je nejoblíbenějším členem britské královské rodiny, odhalil průzkum

Poradny odhalí jen zlomek nadaných dětí, pomoci mají speciální hry

Pompeje vydaly další vykopávky

Co způsobuje neobvyklé zbarvení vzácných hnědých pand?

Inspirativní rozhovor

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

České myšlení se mění, lidé řeší udržitelnost – a to je dobře, říká Cyril Klepek z digitálního odpadového tržitě Cyrkl

Digitální odpadové tržiště pomohlo prodat střešní krytinu, celý most nebo 50 tun pomerančových slupek. Pokud tento projekt ještě neznáte, přečtěte si o něm rozhovor přímo se zakladatelem.

Pozitivní kniha

Inspirace z knihovny: Svět je stále lepším místem. A to je Fakt(omluva)

Inspirace z knihovny: Svět je stále lepším místem. A to je Fakt(omluva)

Jde to s námi z kopce. Situace ve světě se horší, množství násilných činů narůstá. Také…