Dosud neznámý minerál z příbramských uranových hald dostal jméno Příbramit

Zdroj fotografie: Hornické muzeum Příbram

Česká geologie o sobě nedávno dala ve světě vědět. Mezinárodní komise ve Stockholmu uznala českému geologovi Pavlu Škáchovi objev doposud neznámého minerálu. Jedná se o Příbramit nesoucí jméno po svém nalezišti. Objev minerálu je starý už devět let a byl nalezen na haldě v bývalé příbramské uranové oblasti.

Ojedinělý nález se podařil muzejnímu geologovi Pavlu Škáchovi v roce 2007. Poté následoval zdlouhavý proces výzkumu a ověřování, jehož se zúčastnili i odborníci z Národního muzea a Fyzikálního ústavu Akademie věd v ČR. „Jedná se o velice specifický materiál, který byl nalezen na odvalu staré uranové šachty číslo 16,“ uvedl ředitel Hornického muzea v Příbrami Josef Velfl.

Až po osmi letech se muzeum obrátilo na mezinárodní komisi pro nové minerály, nomenklaturu a klasifikaci s žádostí o zaregistrování. „Dvacet odborníků hlasovala nejprve o objevu, což spočívalo ve zkoumání doložené dokumentace, zda chemické složení obsahuje měď, antimon a selen. V tom nebyl problém, a tak komise uznala Příbramit jako nový minerál,“ popsal Velfl. Muzeum představilo nový minerál návštěvníkům Prokopské pouti 3. července.

Zdroj: rozhlas.cz

Autor článku