Děti pečujících a méně kontrolujících rodičů mají v dospělosti šťastnější život

Ilustrační fotografie. Zdroj: Dollar Photo Club

Že rodiče do velké míry ovlivňují životy svých dětí, pravděpodobně nikoho příliš nepřekvapí. Psychologové však přichází s přelomovým zjištěním. Výchova nás může ovlivňovat po celý náš život až do stáří. Podle nejnovější studie mají lidé, kteří v dětství vnímali své rodiče jako více pečující a méně kontrolující, větší pravděpodobnost šťastného a spokojeného života v pozdějším věku.

Jak mateřská, tak otcovská péče se podle studie zkoumající účastníky z Anglie, Skotska a Walesu zdá být důležitým prediktorem psychického zdraví ve středním věku. Otcovská péče přitom více souvisí s well-beingem v pozdějším věku (60 – 64 let). Lidé, jejichž rodiče je v dětství více kontrolovali, vykazovali významně nižší well-being v dospělosti v porovnání s těmi, kteří měli jako děti méně kontrolující rodiče. Příkladem psychologické kontroly je například bránění dětem v rozhodování, nerespektování jejich soukromí nebo nepodporování jejich nezávislosti.

Studie sledovala psychické zdraví 5 362 účastníků mezi 13 a 64 lety v rámci Národního výzkumu zdraví a vývoje. Podle výzkumných zjištění může mít rodičovství dlouhodobé pozitivní důsledky na well-being, které pokračují až do stáří.

„Zjistili jsme, že lidé, jejichž rodiče vykazovali vřelost a vstřícnost, měli vyšší životní spokojenost a lepší mentální zdraví v raném, středním i pozdním věku,“ vysvětluje vedoucí studie Mai Stafford. „Psychologická kontrola byla na druhou stranu významně spojená s nižší životní spokojeností a psychickým zdravím. Rodiče svým dětem poskytují stabilní základnu, ze které mohou prozkoumávat svět. Psychologickou kontrolou mohou omezovat nezávislost dětí a bránit jim v regulaci svého vlastního chování,“ doplňuje vědec.

Autor článku

Profilový obrázek