Čeští vědci pokročili v odhalení příčin schizofrenie

Zdroj fotografie: Bigstock

Velkého pokroku dosáhli vědci z Národního ústavu pro duševní zdraví (NUDZ) v Klecanech u Prahy při výzkumu schizofrenie. Podařilo se jim zjistit, které oblasti mozku jsou aktivní při uvědomění a prožití vlastního já. Badatelům z NUDZ asistovali při výzkumu jejich kolegové z pražského Institutu klinické a experimentální medicíny (IKEM) a 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy.

Do experimentu se zapojilo 35 pacientů s nemocí a stejný počet zdravých dobrovolníků. Jelikož mají pacienti se schizofrenií narušenou schopnost rozlišení vědomých a nevědomých aktivit, zkoumala se na počítači aktivita určitých mozkových oblastí při pohybu kurzoru joystickem. „Pokusné osoby měly v rámci výzkumu za úkol rozlišit, zda pohyb kurzorem je vykonáván jimi samotnými, nebo jej nějak ovlivňují výzkumníci z vedlejší místnosti,“ vysvětlil jeden z autorů výzkumu Filip Španiel z NUDZ.

Podle dřívějších výzkumů se mozek měl skládat ze spousty desítek vzájemně se ovlivňujících neuronálních sítí. Čeští vědci nyní dokázali, že za prožívání vlastního já může oblast zvaná inzula. „V rámci testu jáství jsme na bázi magnetické rezonance zjistili, že narušení buněčného metabolismu v této oblasti jasně určuje schopnost odlišit svůj pohyb od pohybu cizího subjektu. Máme dojem, že tohle by mohl být klíč k odhalení příčin příznaků schizofrenie,“ uvedl Španiel.

Zdroj: ČTK

Autor článku